اميرالمومنين علي عليه السلام مي فرمايند: فرصت ها چون ابر ها در گذر اند
اميرالمومنين علي عليه السلام مي فرمايند: فرصت ها چون ابر ها در گذر اند

بسم الله الرحمن الرحيم

همکار گرامي با تشکر از حسن انتخاب شما براي خريد از سايت کارستون

.خريد آسان قطعاتي که نياز داريد و مشاهده قيمت به روز آن کالا -

.اختصاص درصد تخفيف ويژه خريد از سايت -

.يک درصد از کل خريد فاکتور لنت فران تک هديه داده ميشود -

.اختصاص ارسال رايگان در مشهد براي مشترياني که خريد بالاي 5 ميليون تومان انجام ميدهند -

(شهرستان ها که خريد بالاي 5 ميليون تومان انجام ميدهند تا باربري رايگان ارسال ميشود )

.آشنايي بيشتر و مشاهده قطعات جديدي که در سايت و فروشگاه ارائه ميشود -

ارتباط سريع  با مسئول فروش و ارائه خدمات از سوي فروشگاه -