شرکت بازرگاني آ ام تي شرکتي با سابقه اي در توزيع و واردات کالاهاي خودرو هاي داخلي با سابقه ۴۰ سال است. از مهم ترين کالاهاي اين بازرگاني انواع دلکو،دلکو کاربرات،مگنت دلکو،دسته راهنما،پلوس ها مي باشد.