اميرالمومنين علي عليه السلام مي فرمايند: فرصت ها چون ابر ها در گذر اند
اميرالمومنين علي عليه السلام مي فرمايند: فرصت ها چون ابر ها در گذر اند
206 - مپ سنسور ASMCO
تماس بگیرید
پيکان - مپ سنسور ASMCO
تماس بگیرید
سمند - سنسور اکسيژن ASMCO - EF7
تماس بگیرید

شرکت آرمينه صنعت ماهان (ASMCO) اهداف خود را بر پايه انجام پروژه هاي مرتبط با صنعت به ويژه صنعت خودرو پايه ريزي کرده است. زمينه فعاليت اين شرکت انجام پروژه هاي مهندسي- بازرگاني در صنعت خودرو شامل مهندسي معکوس, امور منبع يابي خارجي و بازرگاني تخصصي با استفاده از همکاري شرکت هاي معتبر خارجي با درنظر گرفتن مولفه هاي دقت, کيفيت و سرعت در انجام امور مي باشد.

 

موسسان, مديران و کارشناسان شرکت آرمينه صنعت ماهان همگي ار کارشناسان خبره و متخصصان پيشتاز و مديران با سابقه صنعت خودرو بوده و داراي تجربه هاي اجرايي فراواني در پروژه هاي مشابه  مي باشند. بواسطه اين تخصص , تجربه و ساختار متشکل و منسجم اين شرکت عزم خود را در راستاي پيشبرد اهداف صنعت آغاز و همه توان خود در اين راه به کار خواهد گرفت