تيم ايراني توسعه ايدآل کيفيت (تيتيک)
اين شرکت محصولات خود را به دو قسمت تقسيم کرده است. (محصولات ايراني )(محصولات خارجي)
محصولات ايراني آن با اسم تي تي کا / TTK 
اعمم از :
واير شمع
بلبرينگ 
واشر جات و...
 ومحصولات خارجي آن با اسم تجاري تيتيک / TITIK
اعمم از :
سوپاپ ها
واشر سرسيلندر ها 
کاسه نمد 
بلبرينگ و ...

اين شرکت تحت ليسانس تيتيک ترکيه است . که در زمينه قطعات موتوري در حال فعاليت مي باشد.
نمايندگي اين برند در مشهد مي باشد.