اميرالمومنين علي عليه السلام مي فرمايند: فرصت ها چون ابر ها در گذر اند

اميرالمومنين علي عليه السلام مي فرمايند: فرصت ها چون ابر ها در گذر اند

تيم ايراني توسعه ايدآل کيفيت (تيتيک)
اين شرکت محصولات خود را به دو قسمت تقسيم کرده است. (محصولات ايراني )(محصولات خارجي)
محصولات ايراني آن با اسم تي تي کا / TTK 
اعمم از :
واير شمع
بلبرينگ 
واشر جات و...
 ومحصولات خارجي آن با اسم تجاري تيتيک / TITIK
اعمم از :
سوپاپ ها
واشر سرسيلندر ها 
کاسه نمد 
بلبرينگ و ...

اين شرکت تحت ليسانس تيتيک ترکيه است . که در زمينه قطعات موتوري در حال فعاليت مي باشد.
نمايندگي اين برند در مشهد مي باشد.