زانتيا - ثابت STD  بوش IBBC
ناموجود
زانتيا - متحرک STD  بوش IBBC
ناموجود
زانتيا -  استپر موتور 7T
ناموجود
زانتيا - کويل فران تک
ناموجود